Ochrona przeciwzamrożeniowa rurociągów

Profesjonalna instalacja ochrony przeciwzamrożeniowej rurociągów

W okresie zimowym rurociągi są narażone na przemarzanie, a w rezultacie zmniejszenie przepustowości i awarie. Rozwiązaniem, które skutecznie temu zapobiega jest zastosowanie ogrzewania elektrycznego w postaci kabli grzewczych stałooporowych lub samoregulujących. Profesjonalna ochrona przeciwoblodzeniowa to najlepsze zabezpieczenie rur i gwarancja utrzymania odpowiedniej temperatury przesyłanej cieczy. Sprawdź, jaki rodzaj instalacji będzie najlepszy dla Ciebie.

Systemy przeciwoblodzeniowe i ich zastosowanie

Ogrzewanie elektryczne w postaci mat kabli grzewczych może być z powodzeniem stosowane w instalacjach zewnętrznych. Specjalnie do tego przeznaczone produkty (nie można w tym celu stosować przewodów grzewczych przeznaczonych do ogrzewania podłogowego!) mogą być wykorzystane do np. eliminowania śniegu z powierzchni dachów, podjazdów, schodów, rynien i rur spustowych, kanałów odpływowych, parkingów, chodników i konstrukcji betonowych. Profesjonalnie zaprojektowany system przeciwoblodzeniowy gwarantuje czystą i bezpieczną nawierzchnię pozbawioną śniegu i lodu. Istotnie zmniejsza też ryzyko wypadków i uszkodzeń, ułatwia eksploatację oraz obniża koszty konserwacji budynków.

Systemy ogrzewania elektrycznego mają również zastosowanie do zabezpieczenia rurociągów, na czym skupimy się w tym artykule. Profesjonalne systemy przeciwoblodzeniowe można stosować w instalacjach zewnętrznych (naziemnych i podziemnych) oraz wewnętrznych (w budynkach). Ich celem jest ochrona rur przed zamarzaniem oraz utrzymywanie odpowiedniej temperatury instalacji i przesyłanego nią medium.

Zalety zastosowania ogrzewania elektrycznego rurociągu to m.in.:

 • bezawaryjna praca rurociągu w okresie zimowym,
 • pełna przepustowość systemu bez względu na temperaturę otoczenia,
 • wyeliminowanie zagęszczenia lub zestalenia cieczy zawierających tłuszcze,
 • możliwość usytuowania rurociągów podziemnych na mniejszej głębokości w gruncie.

Zastosowanie ochrony przeciwzamrożeniowej rurociągów jest szczególnie polecane do instalacji naziemnych znajdujących się poza budynkami, ponieważ są one najbardziej narażone na wychłodzenie.

Profesjonalne systemy mogą być zastosowane do zabezpieczenia rur wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji tryskaczowych i hydrantowych, wykonanych zarówno z metali, jak i tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP itp.).

Kabel grzejny stałooporowy czy samoregulujący – jaki wybrać do ochrony rurociągu?

 • W ofercie handlowej firmy Thermoval jest wiele produktów przeznaczonych do instalacji w systemach przeciwoblodzeniowych. Wybierając odpowiednie rozwiązanie należy kierować się wieloma czynnikami, ale jednym z podstawowych jest wybór pomiędzy przewodem stałooporowym a zmiennooporowym (samoregulującym).

  Kable stałooporowe działają ze stałą mocą w przeliczeniu na 1 metr bieżący bez względu na warunki otoczenia. Są oferowane w określonych długościach i nie można ich skracać. Podczas instalacji należy zadbać o to, by kable nie stykały się ze sobą, ponieważ grozi to ich uszkodzeniem.

  W przypadku przewodów samoregulujących, moc grzejna dostosowuje się do temperatury otoczenia – rośnie wraz z jej spadkiem, a spada gry temperatura otoczenie rośnie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w elemencie grzejnym usieciowanego polietylenu z cząstkami węgla. Zasilanie przewodu powoduje przepływ prądu poprzez cząsteczki węglowe.

  Polimerowy rdzeń przewodu zagęszcza swoją strukturę lub rozszerza w zależności od temperatury otoczenia, a tym samym liczba powiązań ścieżek elektrycznych w przewodzie zwiększa się lub zmniejsza. Jeśli temperatura w bezpośrednim sąsiedztwie przewodu zmiennooporowego spada, moc grzewcza urządzenia rośnie. Kiedy temperatura rośnie, moc spada. Pozwala to na dużo bardziej efektywne i oszczędne zarządzanie instalacją przeciwzamrożeniową.

  Inną zaletą przewodów samoregulujących jest łatwość montażu. W przeciwieństwie do tradycyjnych kabli stałooporowych, mogą się one krzyżować, układać w pętle i zbliżać do siebie bez ryzyka przegrzania. W ofercie firmy Thermoval znajdziesz zarówno kable grzewcze stałooporowe, jak i samoregulujące oraz niezbędne do działania całej instalacji regulatory do kontroli temperatury.

Zobacz kategorie

Przewody z wbudowaną kontrolą temperatury

Przewód samoregulujący TV ELSR (rurociągi)

Przewód samoregulujący TV ELSR (dachy)

Przewód przeciwoblodzeniowy stałooporowy