Jak układać maty grzewcze pod płytki

Jak układać maty grzewcze pod płytki?

Maty grzewcze idealnie sprawdzą się jako ogrzewanie w pomieszczeniach z podłogą wykończoną płytkami ceramicznymi, np. w łazience, kuchni, przedpokoju. W odróżnieniu od montażu mat pod panele, który przebiega „na sucho”, instalacja ogrzewania podłogowego elektrycznego pod płytki wymaga zaklejenia maty i zatopienia jej w zaprawie. Jak prawidłowo ułożyć maty grzejne pod płytki? Dowiedz się z naszego poradnika krok po kroku oraz materiału wideo.

Projekt instalacji mat grzewczych — o czym pamiętać przed montażem podłogówki pod płytki?

Jeszcze przed rozpoczęciem montażu mat grzewczych należy zapoznać się z instrukcją konkretnego produktu, odpowiednio przygotować pomieszczenie oraz sprawdzić działanie instalacji elektrycznej.

Do najważniejszych zasad, o których powinien pamiętać instalator oraz inwestor, należy wykonanie projektu systemu ogrzewania z uwzględnieniem stałej zabudowy, wyposażenia i ewentualnych urządzeń sanitarnych. Zaleca się również pozostawienie nieogrzewanego pasa szerokości 5–10 cm wzdłuż ścian pomieszczenia.

Konieczne jest sprawdzenie, czy istniejąca instalacja elektryczna posiada odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe. Mat nie wolno instalować w temperaturze poniżej 5ºC. Podczas montażu należy pamiętać, aby:

 • odcinki przewodów grzejnych nie stykały się ze sobą ani na siebie nie zachodziły,
 • w żadnym wypadku nie skracać przewodów grzejnych maty, w miarę możliwości unikać również ich sztukowania,
 • nie używać gwoździ ani innych metalowych elementów do mocowania,
 • nie chodzić po rozłożonej macie,
 • nie składować, docinać czy też łamać płytek bezpośrednio na podłodze z zaklejoną matą grzejną,
 • nie czyścić szczelin na fugi ostrymi narzędziami, ponieważ w ten sposób można łatwo przeciąć przewody maty,
 • badać miernikiem rezystancję, by wykryć ewentualne uszkodzenia.
Spełnienie tych warunków ma znaczenie nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania systemu ogrzewania, ale jest również podstawą w przypadku rozpatrywania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

Maty grzewcze pod panele: krok po kroku

 1.  
  1. Sprawdź zawartość opakowania i stan wizualny produktu. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia, nie instaluj maty i skontaktuj się ze sprzedawcą.
  2. Wyznacz miejsce montażu puszki elektrycznej termostatu (na ścianie) oraz czujnika (na podłodze) zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem. Możesz użyć kredy, ołówka czy markera. Projekt zachowaj jako rysunek powykonawczy dla przyszłego użytkownika (znajdziesz na to miejsce w instrukcji maty).
  3. Wywierć otwór na puszkę elektryczną Ø 60 dla termostatu w wyznaczonym wcześniej miejscu.
  4. Wykonaj kanał instalacyjny dla rurki ochronnej czujnika podłogowego — część w ścianie powinna być skierowana w linii prostej do podłogi, a część w podłodze mieć długość ok. 50–60 cm. Kanał w części na ścianie powinien być szerszy, aby pomieścić rurkę (peszel) z kablem zasilającym matę grzejną.
  5. Włóż czujnik podłogowy aż do zaślepionego końca rurki, a następnie osadź ją wraz z czujnikiem w kanale instalacyjnym. Nie wklejaj jej, rurka powinna leżeć swobodnie.
  6. Otwarty koniec rurki (część z wystającym przewodem czujnika) wprowadź do puszki instalacyjnej.
  7. Wprowadź przewód zasilający ~230 V do puszki instalacyjnej.
  8. Wprowadź rurkę z czujnikiem do puszki. Przytnij rurkę tak, by wystawała ok. 5 mm. Uważaj, żeby nie przeciąć przewodu.
  9. Osadź puszkę w przygotowanym wcześniej otworze.
  10. Starannie posprzątaj i przygotuj powierzchnię do instalacji maty. Zagruntuj podłogę preparatem gruntującym.
  11. Wyjmij matę grzejną i pozostaw rozwiniętą przez ok. 1 godzinę w celu wyprostowania.
  12. Pierwszy pomiar rezystancji — wynik pomiaru zapisz w karcie gwarancyjnej.
  13. Rozpocznij układanie maty grzewczej zgodnie z przygotowanym projektem.
  14. Szczególną uwagę zwróć na ułożenie maty w miejscu zainstalowania czujnika podłogowego. Rurka z czujnikiem powinna znajdować się w równych odstępach pomiędzy dwoma sąsiednimi odcinkami kabla grzejnego, a koniec rurki w połowie szerokości pasa maty.
  15. W przypadku konieczności zmiany kierunku skorzystaj z jednego z trzech sposobów: zawracanie, wykonywanie łuku, zmiana kierunku pod kątem 
  16. Pamiętaj, aby nigdy nie przecinać przewodu grzejnego maty, natnij wyłącznie część siatki podkładowej.
  17. Wprowadź przewody zasilające do rurki ochronnej, a następnie doprowadź ją do puszki w ścianie i odpowiednio przytnij.
  18. Drugi pomiar rezystancji (wykonywany już po ułożeniu maty w pomieszczeniu) — wynik pomiaru zapisz w karcie gwarancyjnej.
  19. Zaklejanie maty — rozprowadź zaprawę klejową (z atestem do ogrzewania podłogowego) równomiernie na całej powierzchni tak, aby dokładnie okleić przewody grzejne. Pamiętaj by używać do tego pacy z tworzywa, metalowa może uszkodzić izolację maty. Pozostaw zaprawę do wyschnięcia na 24 godziny.
  20. Montaż płytek — układaj nawierzchnię z terakoty lub gresu na warstwie kleju nieprzekraczającej 5–7 mm. Pamiętaj by nie chodzić bezpośrednio po podłożu z zainstalowaną matą grzejną, użyj zabezpieczenia w postaci płyt z styroduru, styropianu lub grubej tektury.
  21. Trzeci pomiar rezystancji (po stwardnieniu kleju) — wynik pomiaru zapisz w karcie gwarancyjnej.
  22. Wykonaj prace wykończeniowe pomieszczenia, przygotuj ściany do malowania itp.
  23. Wykonaj instalację termostatu według instrukcji urządzenia. Podłącz matę do regulatora.

  Pierwsze uruchomienie maty grzejnej pod płytkami jest możliwe dopiero po upływie minimum 21 dni od czasu montażu podłogi. Jest to niezbędne, by klej, w którym zatopiona jest mata, uzyskał odpowiedni stopień twardości. Proces uruchomienia instalacji należy rozpocząć od ustawienia temperatury 18ºC, a następnie stopniowo podnosić temperaturę przez 2–3 dni. Pozwoli to na odprężenie i swobodne uformowanie się warstwy klejowej.

Zobacz kategorie

Zestawy pod płytki

Maty pod płytki