Jak układać maty grzewcze pod panele

Jak układać maty grzewcze pod panele

Instalacja mat grzewczych pod panele podłogowe jest szybkanieskomplikowana. W technologii suchego montażu możliwe jest także ich zastosowanie pod materiały wykończeniowe, takie jak panele winylowe, deska modułowa i deski wsparte na legarach. Przed instalacją należy jednak uważnie zapoznać się w instrukcją dołączoną do produktu. Niezastąpione są także filmy instruktażowe, które obrazują cały proces krok po kroku. O czym szczególnie warto pamiętać układając maty grzejne? Wszystkiego dowiesz się z naszego poradnika.

Montaż maty grzewczej — projekt, wskazówki ogólne i ważne informacje

Jeszcze przed rozpoczęciem montażu mat grzewczych należy zapoznać się z instrukcją konkretnego produktu, odpowiednio przygotować pomieszczenie oraz sprawdzić działanie instalacji elektrycznej. Do najważniejszych zasad, o których powinien pamiętać instalator oraz inwestor, należy wykonanie projektu systemu ogrzewania z uwzględnieniem stałej zabudowy, wyposażenia i ewentualnych urządzeń sanitarnych. Zaleca się również pozostawienie nieogrzewanego pasa szerokości 5–10 cm wzdłuż ścian pomieszczenia. Konieczne jest sprawdzenie, czy istniejąca instalacja elektryczna posiada odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe. Mat nie wolno instalować w temperaturze poniżej 5ºC. Podczas montażu należy pamiętać, aby:
 • odcinki przewodów grzejnych nie stykały się ze sobą ani na siebie nie zachodziły,
 • w żadnym wypadku nie skracać przewodów grzejnych maty, w miarę możliwości unikać również ich sztukowania,
 • nie używać gwoździ ani innych metalowych elementów do mocowania,
 • nie chodzić po rozłożonej macie,
 • badać miernikiem rezystancję, by wykryć ewentualne uszkodzenia.

Spełnienie tych warunków ma znaczenie nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania systemu ogrzewania, ale jest również podstawą w przypadku rozpatrywania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

Maty grzewcze pod panele: krok po kroku

 1. Sprawdź zawartość opakowania i stan wizualny produktu. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia, nie instaluj maty i skontaktuj się ze sprzedawcą.
 2. Pierwszy pomiar rezystancji — wynik pomiaru zapisz w karcie gwarancyjnej.
 3. Wyznacz miejsce montażu puszki elektrycznej termostatu (na ścianie) oraz czujnika (na podłodze) zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem. Możesz użyć kredy, ołówka czy markera. Projekt zachowaj jako rysunek powykonawczy dla przyszłego użytkownika (znajdziesz na to miejsce w instrukcji maty).
 4. Wywierć otwór na puszkę elektryczną Ø 60 dla termostatu w wyznaczonym wcześniej miejscu.
 5. Wykonaj kanał instalacyjny dla rurki ochronnej czujnika podłogowego — część w ścianie powinna być skierowana w linii prostej do podłogi, a część w podłodze mieć długość ok. 50–60 cm. Kanał w części na ścianie powinien być szerszy, aby pomieścić rurkę (peszel) z kablem zasilającym matę grzejną.
 6. Włóż czujnik podłogowy aż do zaślepionego końca rurki, a następnie osadź ją wraz z czujnikiem w kanale instalacyjnym. Nie wklejaj jej, rurka powinna leżeć swobodnie.
 7. Otwarty koniec rurki (część z wystającym przewodem czujnika) wprowadź do puszki instalacyjnej.
 8. Wprowadź przewód zasilający ~230 V do puszki instalacyjnej.
 9. Wprowadź rurkę z czujnikiem do puszki. Przytnij rurkę tak, aby wystawała ok. 3 mm. Uważaj, żeby nie przeciąć przewodu.
 10. Osadź puszkę w przygotowanym wcześniej otworze.
 11. Starannie posprzątaj i przygotuj powierzchnię do ułożenia podłogi i instalacji maty.
 12. Ułóż pierwszą warstwę podłogi — gęstą piankę wytłumiającą i wyrównującą lub inny miękki podkład. Wybrany produkt musi posiadać parametr odporności na temperaturę minimum +80ºC.
 13. W miejscu wykonanego wcześniej kanału instalacyjnego natnij podkład tak, aby rurka ochronna znajdowała się pomiędzy poszczególnymi warstwami, a przewody nie wystawały ponad powierzchnię wyciętych szczelin.
 14. Wykonujemy go już po ułożeniu maty w pomieszczeniu!
 15. Rozpocznij układanie maty grzewczej zgodnie z przygotowanym projektem. Układaj szerszą powierzchnią aluminiową do góry. Przewody grzejne muszą być izolowane od paneli warstą aluminiową.
 16. W trakcie instalacji przyklejaj maty do podłoża oraz względem siebie tak, aby nie przemieściły się podczas montażu paneli. Użyj taśmy samoprzylepnej.
 17. Szczególną uwagę zwróć na ułożenie maty w miejscu zainstalowania czujnika podłogowego. Rurka z czujnikiem powinna znajdować się w równych odstępach pomiędzy dwoma sąsiednimi odcinkami kabla grzejnego, a koniec rurki w połowie szerokości pasa maty.
 18. W miejscu czujnika natnij podkład maty (płaszcz aluminiowy), a jego nadmiar wsuń pod rurkę ochronną czujnika. Jest to bardzo ważna czynność, od której zależy odpowiedni odczyt oraz regulacja temperatury.
 19. W przypadku konieczności zmiany kierunku skorzystaj z jednego z trzech sposobów:
  • zawracanie,
  • wykonywanie łuku,
  • zmiana kierunku pod kątem.

  Pamiętaj, aby nigdy nie przecinać przewodu grzejnego maty, natnij wyłącznie część płaszcza aluminiowego.

 20. Drugi pomiar rezystancji (wykonywany już po ułożeniu maty w pomieszczeniu) – wynik pomiaru zapisz w karcie gwarancyjnej.
 21. Układaj panele podłogowe bezpośrednio na macie grzewczej. Uważaj, żeby jej nie uszkodzić — rozłóż na macie pojedyncze panele do poruszania się, może to być również styropian czy gruby karton.
 22. Wykonaj prace wykończeniowe pomieszczenia, przygotuj ściany do malowania, możesz zamontować ozdobne listwy podłogowe.
 23. Trzeci pomiar rezystancji — wynik pomiaru zapisz w karcie gwarancyjnej.
 24. Wykonaj instalację termostatu według instrukcji urządzenia. Podłącz matę do regulatora.

System jest gotowy do użytku od razu po podłączeniu maty i zaprogramowaniu termostatu. Wyjątkiem są panele montowane na klej, który może wymagać dodatkowego czasu na wyschnięcie. W tej kwestii kieruj się informacjami podanymi przez producenta paneli.

Zobacz kategorie

Zestawy pod panele

Maty pod panele